27 marzo 2010

"REMUNICIPALIZAR "

Los ediles de EU-IU Yolanda Díaz y Javier Galán comparecieron ayer en rueda de prensa para manifestar su postura ante las medidas que, según explican, se pretende adoptar por parte de la empresa para paliar las pérdidas que ha tenido en el último ejercicio. Aunque Díaz reconoció que la deuda se ha reducido a unos 100.000 euros, considera que es el momento de replantearse la “remunicipalización” del servicio de agua, al considerarlo como un bien y un recurso público natural que no debe ser explotado por una empresa privada.

Díaz apunta que, para sufragar las pérdidas, se plantó un incremento del 2% del precio del agua, una subvención a la empresa o la creación de una nueva serie de conceptos de servicio, que supondría un mayor coste al ciudadano. EU-IU está en contra de estas medidas y pondrá en marcha una campaña activa “en busca de aliados”, contactando con entidades vecinales, culturales, sindicales, etc.

Díaz reclama que el recurso del agua no esté sujeto “ás leis do mercado” y añade que cuando la empresa tiene beneficios no se socializan, por lo que tampoco deben hacerlo las pérdidas ni repercutir en el ciudadano y los trabajadores de la empresa.

REMUNICIPALIZAR EMAFESA
YOLANDA DÍAZ
Porque a auga é un ben público, un dereito humano inalienable, un recurso valioso que hai que presevar da ilóxica do mercado (lóxica que consiste en gañar cartos a toda presa, sen atender máis que os intereses privados duns poucos); esa ilóxica é a das grandes empresas, que rexen en cuasi monopolio o sector da auga. Cando gañan se levan elas os cartos, e cando perden nos din que temos que axudalas: pasa cos bancos, coas grandes empresas, cos poderosos que o son enriba do noso lombo, sobre o noso traballo. Semella unha verdade evidente, pero que ten que facer reflexionar aos poderes públicos. Agora a Emafesa as contas non lle saen: arroxa perdas e a súa proposta como a do goberno supón que teremos que pagar a cidadanía; así propoñen a suba nas taxas ou o alongamento da concesión. Meses de tira e afloxa, nos que Esquerda Unida vén dicindo, no consello de Emafesa, con claridade que non. Nen un can máis da cidadanía para a empresa. Esquerda Unida vai traballar para remunicipalizar o servizo, como se está a facer polo mundo adiante: París, Grenoble, máis de 40 comunas francesas, Atlanta, incluso en Holanda vense de prohibir por lei que as empresas privadas exploten o auga potable. A remunicipalización, proceso en extensión, vai permitir aforrar no custo, vai permitir e propiciar a participación da cidadanía como na de Córdoba, vai mellorar o control e afianzar o emprego da auga segundo criterios de sustentabilidade, non de beneficio.
Publicado en el Diario de Ferrol

No hay comentarios: