27 diciembre 2012

Ferrol bótase á rúa na defensa d@s traballadores/as do xornal local

Tódolos partidos políticos da cidade a excepción do P€P€, Centrais Sindicais e o tecido asociativo de Ferrol, arrouparon hoxe @s traballadores/as do xornal "Diario de Ferrol", que se ven agredidos pola política de recortes e despedimentos. 
Esta agresión leva consigo outras medidas adicionais de recortes que rematarán pola desmantelación do único xornal local que temos. 

O grupo decidiu suprimir en Ferrol a sección de infografía, trasladándoa á central da Coruña, unha medida caprichosa que non supón aforro de custos, senón o empobrecemento dos traballadores afectados. 

A iso súmanse os despedimentos que se produciron no último ano e medio (catro xornalistas) e outras cuestións, como a non renovación da web ou non facer publicidade do xornal, cando si se fan ambas as dúas cousas con outra cabeceira do grupo que ten menor difusión, como é "El Ideal Gallego". 
No hay comentarios: